Pelepasan Mahasiswa PPL IAIQ di Smadah

Pelepasan mahasiswa PPL dari IAIQ (Institute Agama Islam Qomaruddin). Semoga kerjasama ini akan terus berlangsung kedepannya. Kepada seluruh mahasiswa PPL semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat selama pembelaharan di Smadah Bungah .

Leave a Reply

Your email address will not be published.